همواره میکوشیم تا با ایجاد تعامل در پیج شما نرخ تعامل را افزایش داده تا به رشد پیجتان کمک کنیم این امر علاوه بر تبلیغات رایگان شما توسط سایر کاربران باعث بالا رفتن امتیاز صفحه شما توسط اینستاگرام خواهد شد.